Välkommen!
Från och med 2015-05-06 byter DynaMate AB namn till Scania Industrial Maintenance AB.

DynaMate AB bildades 2001 med avsikt att skapa ett självständigt underhållsbolag som skulle verka både internt och externt. Genom tillväxt skulle kompetens, kvalitet och lönsamhet säkras för underhåll.
2010 delades bolaget i två delar, DynaMate Industrial Services AB främst med fokus på kunder utanför Scania och DynaMate AB enbart på Scania. Vi, DynaMate AB, arbetar idag väldigt nära Scania och det är logiskt att vårt företagsnamn är gemensamt med vår uppdragsgivares. Scania Maintenance AB förblir ett helägt dotterbolag till Scania liksom tidigare.

Inom kort kommer hemsidan att stängas ner.
Vi hänvisar jobbsökande och studenter till Scanias karriärsajt (du kommer snart kunna läsa mer om oss under fliken Arbetsområden).
Vi hänvisar entreprenörer och leverantörer till Scania Supplier Portal (vi kommer snart få en egen flik som heter Scania Industrial Maintenance)