08 september 2017

Daniel om att erbjuda kundvärde

Hur skapar du värde för era kunder?

-Målet är att se till att våra kunder kan reducera stora delar av sin administrations- och samordningstid under våra samarbeten. Här spelar effektiviseringen en mycket viktigt roll.

-Det är högtryck inom byggindustrin och det innebär även att rekryteringarna tar mycket längre tid. Effektiviseringen blir väsentlig för alla: kan vi hjälpa kunden att effektivisera i sin egen organisation skapar det tid för arbete som skapar ytterligare värde.

-Det stora kundvärdet blir synligt när vi effektiviserar kundens processer så pass mycket att de själva kan driva ytterligare projekt med samma organisation.

-Våra skräddarsydda erbjudanden inom multidisciplinära installationsentreprenader skapar kundvärde på många olika sätt. Kort summerat så erbjuder vi kunden ett helhetskoncept både under och efter entreprenaden. Det absolut viktigaste är förstås att slutprodukten blir tillfredsställande, dvs att vi skapar ett bra inneklimat för framtiden.  

-Sist men inte minst så har våra medarbetare den avgörande rollen eftersom det är deras kompetens, noggrannhet och ambition som fortsätter att skapa värde för våra kunder.

-Att göra affärer, skapa resultat och se våra medarbetare utvecklas är något som alltid får mig på extra bra humör. Min ambition är att fortsätta skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats för våra anställda samt främja det individuella entreprenörskapet.

-Den personliga drivkraften och ambitionen samt den enskildes initiativtagande är så otroligt viktigt för den gemensamma utvecklingen.

Vilka utmaningar står ni inför?

-Även om det finns en stor efterfrågan på installationsentreprenader speglas detta inte av prissättningen i branschen. Detta medför utmaningar av olika slag, bl.a. måste vi ständigt utveckla våra tjänster för att erbjuda långsiktigt värde utifrån kundens förutsättningar samt effektivisera installationsarbetet. Därför arbetar vi utifrån tydliga LEAN-processer med ständigt fokus på att ta tillvara på resurser och skapa värde.

-Varje timme på arbetsplatsen ska vara en timme som skapar värde.

DynaMate består av tre divisioner: Installation, Consulting och Maintenance. Samtliga divisioner tillhandahåller unika tjänster för att utveckla framtidens industrier.

Division Installation utför industri- och fastighetsentreprenader inom el, rör, ventilation & styr. Det kan vara allt från mindre uppdrag inom enskilt fackområde till större multidisciplinära totalentreprenader.

 

Kontakta mig för mer information!

Daniel Eriksson
Divisionschef Installation
070-719 84 34
daniel.eriksson@dynamate.se