03 april 2017

DynaMate utvecklas för framtiden

Förändringarnas vindar blåser på DynaMate och vi utvecklas för att bygga ett hållbart innovativt tjänsteföretag för framtiden.

“Nya” DynaMate kommer att bestå av tre divisioner var och en med en tydlig inriktning för att anpassas efter nya tider. Vi ska också vara långsiktigt livskraftiga. I vårt arbete med att skapa tydlighet ändrar vi också vårt namn från DynaMate Industrial Services till endast DynaMate.  Med ökad fokusering och tydlighet mot marknaden ska vi leverera rätt kvalitet, effektivitet och med en långsiktig hållbarhetsfilosofi. Du som kund ska veta att ett samarbete med oss innebär ett 100%-igt åtagande där vi inte tullar i någon ände. Det känns inspirerande och roligt att nu få ta “Nya” DynaMate in i framtiden.

Hälsningar
Pär Holmgren VD