09 oktober 2017

Jan om att bygga värde inom framtidens industri

Hur skapar du värde för era kunder?

-Vi arbetar väldigt nära våra kunder och bidrar med genomgripande kompetens och service genom samtliga processer. Vårt värdeerbjudande finns förankrat i vårt arbetssätt och i våra värderingar: - Vi lagspelar - Vi armkrokar - Vi löser det - Vi kommer tillbaka!

-Min yttersta ambition är att tillsammans med våra kunder och medarbetare utveckla affärerna så att den blir lönsam för oss alla. Nöjda medarbetare och nöjda kunder gör det kul att gå till jobbet på morgonen.

Vilka utmaningar står ni inför?

-Som leverantör är det en utmaning att ligga i framkant och utveckla vår verksamhet utifrån våra kunders framtida behov: Att över tid erbjuda flexibla, kundanpassade tjänster och produkter som ger optimal kundnytta. Vi arbetar för att få våra kunder att fokusera mer på att öka produktiviteten och förbättra underhåll.

-Förståelsen att underhållet är en investering och inte en kostnad är något vi måste fortsätta att förankra och förtydliga.

Hur utvecklar ni framtidens industri?

-Tillsammans med våra kunder utvecklar och förbättrar vi deras investeringar i anläggningar och personal för att skapa förbättrad produktivitet. Vi har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Då kraven höjs på förbättrad produktivitet och förståelsen för hur viktigt det är med ”rätt” underhåll börjar öka, har vi goda möjligheter att vara den bästa aktören att leverera mervärde till våra kunder.

-Kundanpassning och flexibilitet är den enskilt viktigaste faktorn när vi bygger framtidens industri.

DynaMate består av tre divisioner: Maintenance, Consulting och Installation. Samtliga divisioner tillhandahåller unika tjänster för att utveckla framtidens industri. Det kan vara allt från mindre uppdrag inom enskilt fackområde till skräddarsydda industriprojekt med ansvar för projektets alla faser.

Division Maintenance erbjuder specialanpassade servicelösningar för ökad produktivitet i anläggningar och processer. I nära samarbete med dig som kund stöttar divisionen underhålls- och produktionsorganisationen genom att effektivisera arbetssätt, stödsystem och framtagande av strategier.

 

Kontakta mig för mer information!

Jan Andersson
Divisionschef Maintenance
073-622 63 15
jan.andersson@dynamate.se