22 november 2017

Enbart digitaliseringen kommer inte att bygga framtiden!

Johannes om framtidens industri:

Vad är den stora utmaningen med digitaliseringen?

– Det är lätt att prata om digitaliseringen som “framtiden”, men vi skapar då en illusion av att det finns en distans mellan vår nutid och vår framtid. Att se det som ligger i framtiden som något vi kan ta tag i längre fram, är att lura sig själv. Framtiden är nu och redan idag måste vi implementera digitalisering i vårt sätt att tänka.

Det finns fantastiskt mycket vi kan åstadkomma med hjälp av digitala verktyg men för att uppnå full effekt måste vi säkerställa att själva verksamheten har rätt förutsättningar. Det handlar om att implementera digitala verktyg som förstärker redan fungerande processer, utan ett bra hantverk i botten så når vi inte hela vägen fram. Enbart digitaliseringen kommer inte bygga framtiden!

– Att använda en app som talar om för dig hur du ska utforma din träning är ett bra verktyg i sig men likväl måste du själv ta första steget och börja springa.

Hur utvecklar ni framtidens industri?

– Vi gör alltid en analys av våra kunders processer för att ta reda på vilka delar kunden bör fokusera på för att utveckla sin verksamhet. Vi tittar då inte enbart på kundens maskiner och produktionsflöden utan även på ledarskap, arbetssätt och kommunikation. Det är viktigt att organisationen vet vart man vill i morgon, men för att kunna lägga fokus på rätt saker måste de även förstå var de befinner sig idag. Detta analysarbete är en förutsättning för att dra nytta av digitala verktyg.

– Vår uppgift är att se till att maskiner och människor arbetar hand i hand, därefter implementerar vi digitala verktyg som tar samarbetet till nya nivåer.

Modellen visar ett exempel på hur den fysiska produktionen integreras med digitala verktyg för att skapa förutsättningar för nya beslut och processer. Vi får ett kretslopp där produktion, digitalisering och ledarskap verkar i symbios.

– När vi tillsammans med kunden har tagit fram en tydlig strategi för hur de ska optimera sin verksamhet finns det stora möjligheter att implementera digitala lösningar. Exempelvis arbetar vi med artificiell intelligens för att analysera data för att ta reda på hur vi kan optimera våra kunders anläggningar.

Tekniken hjälper oss att förebygga risker och ta välgrundade beslut. Vi kan till exempel skapa en kopia av en maskin för att I ett riskfritt scenario undersöka vilka effekter olika uppgraderingar har på produktionen. För att säkerställa att våra kunder verkligen kan ta del av digitaliseringens möjligheter arbetar vi även med ledarskap, kommunikation och rutiner.

Vad är din ambition?

– Jag brinner för utvecklingen av framtidens industri. Tillsammans med våra kunder lägger vi ett fundament för framtida förutsättningar. För att vi ska kunna ha en väl fungerande industri även i morgon måste vi ha en långsiktig produktivitet och ekonomi som gör det försvarbart att ha kvar verksamheterna i landet.

– Min ambition är att säkerställa att våra kunders verksamheter är hållbara, ur både ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv. Och inte minst skapa en säker miljö för alla medarbetare. Hållbarhet uppnås när medarbetarna engageras i hela processen.

Var ser du DynaMate om fem år?

– Om fem år så har vi vidareutvecklat vårt koncept för att få ytterligare synergieffekter mellan industri och digitalisering, med syfte att hjälpa våra kunder att uppnå långsiktig hållbarhet. Verksamheter som förstår hur de kan integrera personal, produktion och digitalisering för att skapa värde kommer att vara framtidens vinnare. Därför gör vi stora satsningar på skräddarsydda tjänster samtidigt som vi lägger grunden för en hållbar vidareutveckling av kundens befintliga processer. Det är vårt mål att se till att alla våra kunder blir vinnare!


– Tillsammans utvecklar vi framtidens industri!

DynaMate består av tre divisioner: Consulting, Maintenance och Installation. Samtliga divisioner tillhandahåller unika tjänster för att utveckla framtidens industri. Det kan vara allt från mindre uppdrag inom enskilt fackområde till skräddarsydda industriprojekt med ansvar för projektets alla faser.

Consulting levererar koncept för verksamhetsutveckling samt teknisk rådgivning och konsulttjänster inom industri och fastighet. Drivkraften är att hjälpa våra kunder att nå långsiktig överlevnad genom hållbara lösningar och verksamhetsutveckling genom LEAN.

Kontakta mig för mer information!

Johannes Holmberg
Divisionschef Consulting
070-165 42 56
Johannes.holmberg@dynamate.se