25 oktober 2016

Lean Arctic medverkar på Arctic Operations i Hammerfest

DynaMate Industrial Services har tillsammans med vår samarbetspartner Simonsson och Widerberg Lean Consulting AS skapat projektet Lean Arctic. Det är ett samarbetsprojekt med syfte att stötta Nordnorsk Olje och Gas Industri med Lean-kompetens.

Läs mer om Lean Arctic här

Den 25-27 oktober medverkar Lean Arctic på konferensen Arctic Operations i Hammerfest, Norge. Det är en konferens arrangerad av leverantörsnätverket Petro Arctic för att öka samarbetet mellan branschens olika aktörer. Syftet med vår medverkan är att träffa företag som har visat intresse för vårt erbjudande samt lära oss mer om de utmaningar branschen står inför.