24 november 2016

SSG och DynaMate-IS ska tillsammans göra svensk industri effektivare

SSG och DynaMate Industrial Services har tecknat avtal om ett nära samarbete för att tillsammans och med sina gemensamma kompetenser hjälpa svensk industri att effektivisera sin produktion och sitt underhåll.

Ett första resultat av detta samarbete blir en handbok i driftsäkerhet för ökad produktivitet med praktisk handledning och råd om hur man förbättrar sin produktivitet och skapar förutsättningar för ständig förbättring.

”Leankonceptet har funnits länge och tyvärr verkar det vara ganska få som uthålligt har lyckats med att få till en positiv förändring i produktion och underhåll, där de över tid fortsätter att arbeta med produktivitetsförbättringar på ett strukturerat sätt. Fordonsindustrin är den sektor som har lyckats bäst med detta med en fortsatt stark produktivitetsökning för exempelvis Scania på över åtta procent per år under de senaste fem åren. Tillsammans med Scaniaägda DynaMate-IS vill vi nu ta fram en standard och ett antal tjänster med goda råd hur man bäst lyckas med detta arbete”, säger Mats Jakobsson.

 ”Samarbetet med SSG är mycket spännande och passar väl in i vår nya vision ’Tillsammans utvecklar vi framtidens industri’. Vi har många olika beröringspunkter med SSG och deras tjänster. På DynaMate-IS jobbar vi mycket med verksamhetsutveckling och ledarskap. Tillsammans med SSG vill vi fokusera på att skapa produktionsprocesser för hög produktivitet med stöd av hållbart underhåll och ledarskap. Vi vill på det sättet hjälpa svensk industri att bli effektivare och mer konkurrenskraftig. I en hård internationell konkurrens är det bara de som lyckas med detta som kommer att säkerställa en långsiktig överlevnad”, säger Johannes Holmberg, chef för DynaMates-IS affärsområde Engineering.

Mer information lämnas gärna av

Mats Jakobsson                                                        Pär Holmgren
VD SSG Standard Solutions Group AB                     VD DynaMate-IS
060 – 14 15 01                                                            070 – 370 35 64

Detta är SSG

Med målet att göra industrin mer effektiv, säker och hållbar samordnar SSG industriell kompetens och skapar standardiserade tjänster, något vi har gjort sedan mitten av 50-talet. Genom våra tio tekniska kommittéer med experter från hela den svenska industrin, skapar vi standardiserade lösningar inom arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering.
SSG – Setting new standards.

Detta är DynaMate Industrial Services

DynaMate Industrial Services, som är ett dotterbolag till Scania, har idag fyra affärsområden: Engineering, Underhåll, Industri och Entreprenad. Företaget arbetar bland annat med coaching och utbildning av TPM till företagsledningar, produktions- och underhållspersonal. DynaMate-IS hjälper närmare 400 företag med deras produktion och underhåll och har coacher på plats i deras organisationer som stöd till företagens ledningar.