05 april 2017

SSG och DynaMate lanserar tillsammans FLOW

Ett träningskoncept för att uppnå produktivitet och effektivitet i världsklass.

Vilken puls har ni på er produktivitet, och hur är det med styrkan i utvecklingskurvan?
Precis som med idrottaren, behöver den svenska industrin träna, repetera och jobba mot mål för att utveckla sin skicklighet. Under resans gång utvärderar och testar idrottaren sin förmåga för att se om denne är på väg åt rätt håll, eller om något bör justeras för bättre resultat. För att öka svensk industris konkurrenskraft mot omvärlden behöver produktiviteten vara i världsklass. Flow testar er förmåga och utmanar er att prestera bättre.

Träning för att öka produktiviteten
Flow är ett koncept som lägger grunden för att effektivisera er verksamhet. Genom en nulägesanalys av er verksamhet ges en bild över hur produktiviteten ser ut idag. Här läggs grunden för utvecklingsarbetet. Från nulägesanalysen ges konkreta åtgärdsförslag med förbättringar, och med en jämförelsetjänst kan du se hur produktivitetsutvecklingen ser ut och jämföra med branschsnittet. Flera aktiviteter finns för att stötta upp arbetet med att öka produktiviteten, såsom utbildningar, personlig träning, analys, rådgivning och gradering.

Processer för ökad produktivitet
Med Flow skapas processer för en hög produktivitet med stöd av hållbart underhåll och ledarskap, vilket i sin tur skapar en mer effektiv och konkurrenskraftig svensk industri. Samarbetet mellan SSG (Standard Solutions Group) och DynaMate skapar en unik kompetens, där SSG bidrar med över 60 års erfarenhet med att skapa standardiserade lösningar för industrin, och DynaMate bidrar med coachning och utbildning inom total produktivitetsutveckling.

– Vi lanserar detta för att svensk industri ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig mot omvärlden, säger Mats Jakobsson. Vi tror att Flow bidrar till ökad produktivitet och hållbarhet inom flera aspekter. Genom att svensk industri blir mer produktiv ökar vår konkurrensfördel mot världen.

– En industri som ska finnas i många år måste vara hållbar, vilket ställer krav på en hög produktivitet, säger Johannes Holmberg. Med Flow tränar vi en organisation att nå sin fulla potential, och skapar därmed en effektivare verksamhet som är mer lönsam.

Vill du veta mer? Kontakta då gärna mig: Johannes Holmberg

Läs mer om FLOW