Consulting

CNC Factory

CNC Factorys fokus är produktivitetsökning i er befintliga produktionsutrustning. Genom modernisering och/eller uppgradering av maskiner, eller komplettering med automation skapar vi lönsam produktivitetsoptimering. Vi arbetar inom tre olika områden: Automation – CNC och Verktygsmaskiner – Service och underhåll.

>  CNC och Verktygsmaskiner
>  Automation, industrirobotar och portalrobotar
>  Service av verktygsmaskiner, Utbildning, Konsulttjänster

 

Läs mer på cncfactory.se

 

 

CNC Factory är en del av DynaMate.

 

 


 DynaMate AB säljer delar av Division Consulting, som kommer att övergå till nya ägare, Rejlers Sverige AB, affärsområde Technology. Förändringen gäller from. den 1 april 2018. Läs mer


Kontakta oss: consulting@dynamate.se