Installationsentreprenader

Vi utför entreprenader som möter dina krav på konstruktion, teknik, kompetens och ekonomi.

Vi tar fram skräddarsydda helhetslösningar, utför verksamhetsomställningar samt multidisciplinära installationsentreprenader. Utifrån ditt unika behov ​och situation hjälper vi till för att projektet ska lyckas och nå sin fulla potential.​


Referensprojekt 2017

 • Fastighets KB Kejsaren 7 - Elentreprenad, Installation av transformatorstation Järna, Industrifastighet (ABT 06)
 • Scania CV AB - VVS Installationer i provceller PETS 2 Södertälje, Industrifastighet (AB 04)
 • SSAB EMEA AB - VS & Industrirör, Ramavtal (ABT 06)
 • Scania CV AB - Ramavtal VS / Industrirör / El / Styr / VentilationSverige, Industrifastighet (AB / ABT)
 • SISAB - VVS Installationer Stockholm, Skolfastigheter (AB / ABT)
 • Locum AB - OVK-åtgärder Stockholm, Sjukhus (AB / ABT)
 • AstraZeneca - Underhåll & Lagerbyten Södertälje, Industrifastighet (AB 04)
 • Peab Sverige AB, Projektering Installationer El, Rör, Vent & Styr, Sverige, Skolfastigheter (ABT 06)
 • NCC Sverige AB - VVS Projektering & installation Viksbergsskolan & Viksbergshallen Södertälje, Skolfastigheter (ABT 06)
 • MVB Öst AB - Multidisciplinär installation Huddinge Stockholm, Bil & tvätthall(AB 04)
 • Scania CV AB - Multidisciplinär installation, nybyggnad Södertälje, Industrifastighet 10 000m2 (AB 04)
 • NCC Sverige AB - Lufbehandlingsentreprenad - Syvab Stockhom, Industrifastighet (AB 04)

Exempel på utförda entreprenader 2016

 • Oljibe – Multidisciplinär installation Huddinge, industrifastigheter 3000m2 (ABT 06)
 • Cobab Sverige AB – Multidisciplinär installation Furuborgsskolan 3000m2 (ABT 06)
 • NCC Sverige AB - Multidisciplinär installation Stålhamraskolan & Björkängsförskola (ABT 06)
 • Vattenfall AB – Industrirör (ABT 06)
 • SSAB EMEA AB - Industrirör (ABT 06)
 • Seco Tools AB – Verksamhetsflytt Ludvika – Indien (ABT 06)
 • Locum AB – Ramavtal OVK-åtgärder (AB / ABT)
 • Ragn-Sells AB – Ventilationsentreprenad (ABT 06)
 • Söderenergi - Industrirör (ABT 06)
 • SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB – Ramavtal VS & Ventilation (AB / ABT)
 • Södertörns brandförsvar - Multidisciplinär installation Haninge Brandstation (AB 04)
 • Scania – Ramavtal VS / Industrirör / El / Styr / Smide / Ventilation (AB / ABT)

Våra installationstjänster:

 • Ventilation
 • VS & Industrirör
 • El
 • Styr
 • VVS-, El- & Styrkonstruktion
 • Plåt & smide
 • Yttertak
 • Servicearbeten
 • Industriomställningar
 • Projektledning

Daniel Eriksson
Divisionschef Installation
daniel.eriksson@dynamate.se
Telefon 070-719 84 34

Kontakta mig för mer information!