DynaMate AB

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje

08 522 933 00 · info@dynamate.se
Fax: 08 522 933 50


Division Consulting

Johannes Holmberg, Divisionschef
johannes.holmberg@dynamate.se, 070 165 42 56


Division Maintenance

Jan Andersson, Divisionschef
jan.andersson@dynamate.se, 073 622 63 15

Avdelningschef Södertälje – Plåt & Smide, Mek och Förråd
Håkan Johnsson, hakan.johnsson@dynamate.se


Division Installation

Daniel Eriksson, Divisionschef 
daniel.eriksson@dynamate.se, 070 719 84 34

Avdelningschef Rörprojekt 
David Lindahl, david.lindahl@dynamate.se

Avdelningschef El projekt
Magnus Ekman, magnus.ekman@dynamate.se

Avdelningschef Ventilation och VVS-konstruktion
Sofia Carlsén, sofia.carlsen@dynamate.se


CNC Factory

Box 717, 331 53 Värnamo
Besök/gods: Västbovägen 42B, 331 53 Värnamo

0370 173 60 ·  info@cncfactory.se
Fax: 0370 173 62

Lokalkontor Täby
Besök/gods: Agronomvägen 4, 187 53 Täby


Se alla etableringsorter