Eberspächer begärde det näst intill omöjliga, men Dynamate lyckades leva upp till förväntningarna genom att klara en stor verkstadsomställning på bara 4,5 veckor.

Här tillverkas avgassystem för den tunga fordonsindustrin. Dynamate har tidigare svarat för två omställningar när det har gjorts plats för nya produktionsliner.
Våren 2013 var det dags igen och den här gången lovade Dynamate att klara uppdrget på sex veckor, trots att det kändes omöjligt. Eberspächer hänvisade till sina krävande kunder och förklarade att det måste gå snabbare än så. - Vi gav dom fyra och en halv vecka i vetskap om att det var en extremt tuff tidplan, berättar projektledaren Lars-Erik Berglöf.

Dynamate antog utmaningen, planerad einstasen minutiöst och hade som mest 35 medarbetare och underentreprenörer på plats nästan dygnet runt, även under pågående produktion för att hålla tiden.

- Färgen hann knappt torka på nymålade maskiner innan vi var där och flyttade dom, berättar Daniel Eriksson.

Projektet genomfördes enligt plan och trots tidspress kunde det ske utan vare sig personskador eller tillbud.