Scania - Nybyggnad av diffline

Nybyggnad av differential line för Scania i Södertälje

Diffline utgör en av tre monteringsliner i Scanias nya centralväxelmontering. Det är ett komplext projekt som krävt ett gediget konstruktionsarbete .

Arbetet krävde många olika kompetenser som bl a projektledare, mek/elkonstruktör, programmerare, montageledare, mek/elmontöreroch diverse entreprenörer/konsulter.

Linen är 35 meter lång och inrymmer 15 monteringsstationer. All utrustning är ny, och speciell vikt har lagts vid förbättringar av ergonomi, kapacitet och tillgänglighet.

För att kunna driva diffline krävs drygt nio meter elskåp och 27 st styrskåp för dragare.

Kenneth Glennemo
Divisionschef Automation & Robotik och Maskinservice & Maskinsäkerhet
kenneth.glennemo@dynamate.se
Telefon 070-585 15 44

Kontakta oss för mer information!