Seco Tools AB är en av världens största tillverkare av skärverktyg. Huvudanläggningen ligger i Fagersta, men företaget har också anläggningar i Norrköping, Ludvika, Norberg, Arboga samt utomlands. Seco Tools har cirka 5000 anställda runt om i världen och är sedan 2011 ett helägt dotterbolag till Sandvik AB.

Seco Tools omstrukturerar genom att flytta delar av sin verksamhet i Norrköping till anläggningar i Arboga, Fagersta och även USA. Omställningen sker i tre etapper om vardera två veckor och innebär att Dynamate varje gång har tiotalet medarbetare på plats för att flytta sammanlagt 20-talet maskiner.

 

– Vi tar över när operatören har stängt av maskinen och ansvarar sedan för transport och driftsättning på verkstäderna i Arboga och Fagersta, berättar arbetsledare Eric Lindblad.

Servicetekniker från Dynamate har dessförinnan tagit backup på all systemvara för att säkerställa att produktionen kan komma igång igen med minsta möjliga störning.

Uppdraget omfattar även flytt av ett antal maskiner inom Seco Tools fabriksbyggnad i Norrköping, där verksamheten ska inrymmas på halva utrymmet jämfört med tidigare.

Under hösten 2014 har två etapper av omställningen genomförts. Tredje och sista etappen äger rum i början av 2015.