Vattenfall Hydro Maintenance

Coaching av ledningen och företagets olika verksamhetsdelar inom Hydro i LEAN utveckling, nulägesanalys av underhållet.

Analysen i underhåll resulterade i en pilot med gott resultat. Underhållsinsatsen ägde rum i ett av Vattenfalls största vattenkraftverk, Kilforsen norr om Sollefteå.

Där var det dags för det största underhållsstoppet, som sker vart sextonde år. Produktionen stoppas under fyra veckor och hela anläggningen gås igenom i detalj.

– Den här gången lyckades man planera in 170 FU-åtgärder och det har man aldrig varit i närheten av förut, säger Anders Eriksson på Lean Management.

Målet med piloten är att förbättra blocket i TPM – UH i världsklass som rör reducering av ledtid för större stopp. Arbetssättet ska testas ännu en gång innan det blir en standard på alla Vattenfalls vattenkraftverk i Sverige.