Vår vision

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri - Vi gör skillnad

Vår affärside

Att leverera tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri.

Vår marknad - vi stöttar företag inom en rad olika branscher

  • Verkstadsindustri
  • Papper/massa/sågverk
  • Livsmedelsindustri
  • Stålindustri
  • Läkemedelsindustri
  • Energisektorn
  • Byggsektorn
  • Fastighetssektorn
  • Offentlig sektor