Svenska Mektek AB bildades 1991 med maskinflyttar, mekanik-, el-, rör-, mekanik-, och byggnadsarbeten främst hos Scania. Bolaget hade en omsättning på 189,5 MSEK (2008) och ca 120 medarbetare (2008). Företaget köptes upp av DynaMate 2002. Kompetens främst inom maskinflyttar, mekanik, rörarbeten, elarbeten och byggnadsarbeten. Underhåll, service, tillverkning, reparation, förebyggande arbeten och utveckling sker inom samtliga fackområden samt att driva projektets alla faser - planering, genomförande, samordning, styrning och uppföljning. Kunder inom medelstor och tung industri över hela landet. Exempel på långsiktiga samarbeten återfinns inom fordons-, skogs-, verkstads- och kraftindustrin.

 

Stockholms Industriassistans AB bildades 1978. En av de första kunderna var Scania i Södertälje. Företaget köptes upp av DynaMate AB år 2004. Stockholms Industriassistans AB har de senaste åren genomfört flera totalåtaganden åt kunder inom läkemedelsindustrin, forskning, utbildning och verkstadsindustrin. Gäller tjänsterna projektering, luftbehandling, styr & övervakning, rör, el och bygg. Företaget hade 75 anställda 2009.

DynaMate AB är ett fristående av Scania helägt bolag, som under 2008 hade ca 1300 anställda och en omsättning på ca 1,4 miljarder kronor (2009). DynaMate bildades 1993, från början som en egen avdelning inom Scania. Under våren 2001 ombolagiserades företaget för att kunna erbjuda tjänster till andra kunder. Under de senaste åren har bolaget haft en hög tillväxt inom tekniskt produktionsstöd och fastighetsunderhåll. Specialkompetens finns inom automation, el, styr och regler, VVS, energi, mekanik, energi och bygg. Bolaget kan även konstruera och tillverka specialverktyg/maskiner och utföra maskinrenoveringar och tillståndskontroller. Samtliga bolag är certifierade för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001.