Policy för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö

Dynamate erbjuder tjänster som möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet samt en förbättrad lönsamhet för svensk industri och fastighetssektor.

Verksamheten skall bedrivas så att bolaget uppfyller krav, har nöjda kunder och kompetenta medarbetare vilket är grunden för vår lönsamhet, utveckling och långsiktiga existens.

Som ett pålitligt företag med stor förståelse för våra kunders behov arbetar vi ständigt med att utveckla våra tjänster.

Vi ska uppfylla lagar och krav enligt aktuell lagstiftning samt av myndigheter utfärdade regler och föreskrifter.

Vi ska verka för att ständigt förbättra verksamhetssystemet och förebygga förorening för en hållbar samhällsutveckling. Denna policy görs känd och kommuniceras till all personal enligt vår mötesordning och till underentreprenörer samt finns tillgänglig på hemsidan för allmänheten.

Arbetsmiljö

Vi ska uppfylla krav enligt aktuell lagstiftning samt av myndigheter utfärdade regler och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Förbättringar ska fortlöpande genomföras vid de olika verksamheterna.

Ohälsa och olyckor ska förhindras genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och genom en noggrann uppföljning av avvikelser i arbetsmiljön. Visionen på lång sikt är att skapa god hälsa och helt eliminera olyckor.

SSG-entré

Vi utbildar våra medarbetare i en webbaserad interaktiv säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer. Syftet är att öka säkerheten i de entreprenadarbeten som utförs.