Socialt engagemang

För oss handlar socialt engagemang om hur vi påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vår CSR policy (Corporate Social Responsibility) innebär att vi ska vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Hög moral och etik är en naturlig del av vår verksamhet och vårt arbete med ständiga förbättringar. Våra tjänster ska säljas på ett etiskt riktigt sätt samt att vi, våra leverantörer och samarbetspartners följer FN’s Universella Deklaration om mänskliga rättigheter.

  • DynaMate AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.
  • Vi, våra samarbetspartners och leverantörer ska följa lokal, nationell och internationell miljölagstiftning som är tillämplig på dennes verksamheter.
  • Vi stödjer ofta lokala ungdoms- och sportevenemang på de orter vi har kontor.