Alla företag måste leverera optimalt till rätt kostnad och i rätt tid. Inom industrin finns en outnyttjad produktivitets-potential som kan bedömas till 30-50%.

Att utföra enklare eller djupare “hälsokontroller” på utrustningen är lönsamt. Dessa för att i tid upptäcka avvikelser så att utrustningen kan producera maximalt.

Vi hjälper till att se över kundens anläggningar och utrustningar så att de klarar de krav ni har utifrån funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

 

Tänkbara följdaktiviteter i ett kommande steg kan vara:

  • en rekommendation till någon form av noggrann mekanisk uppmätning
  • förslag till utbyte av delsystem
  • förslag till renovering av delsystem
  • undersökning av tillgången på reservdelar

Roger Karlsson
Chef Industriunderhåll, Serviceteknik, Renovering, Mät
roger.karlsson@dynamate.se
Telefon 070-165 45 13

Kontakta mig för mer information!