Långsiktig överlevnad

Vi vill tillsammans med er skapa ett forum med syfte att utveckla svensk industri och ert företag. Det ger en unik tillgång att vara med i nätverket tillsammans med andra företag. Här kan ni genom aktiv benchmark finna förbättringsmöjligheter i utvecklingen av ert företag.

Lär av andra – utveckla ert företag

DynaMates Kundforum ger möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med övriga deltagande företag, bl. a. genom studiebesök som genomförs hos medlemmarna i nätverket eller på andra intressanta företag i samband med nätverksträffar.

Ni får möjlighet att visa upp er verksamhet och ert förbättringsarbete samt få övriga deltagares feedback.

Vår kunskap och din framgång

Ni får tillgång till specialistkompetens inom LEAN, både under nätverks-träffarna och i era egna coachdagar. Genom föredrag inom områden viktiga för lönsamhet och konkurrenskraft inspireras ni till fortsatt utveckling av er verksamhet.

Möjliga mervärden

I nätverket finns även möjlighet att påverka utveckling av nya tjänster för verksamhetsutveckling baserat på era unika behov.

Vi kan även genomföra workshops och utvecklingsuppdrag utifrån era företagsunika behov.

Du får tillgång till

  • 3 nätverksträffar/år lunch till lunch.
  • Plats för 3 deltagare/företag.
  • 2 individuella coachdagar.
  • Studiebesök hos medlemsföretag i nätverket eller på andra företag.
  • Ett unikt nätverk.

Nätverksträffarna

  • Ni är med och påverkar innehållet i nätverksträffarna.
  • Föredrag om aktuella ämnen av inbjudna talare.
  • Gruppdiskussioner och workshops.