Energieffektivisering och innemiljö är numera självklara discipliner i alla bygg och industriprojekt.

Vi har erfarenhet av så kallad energikartläggning där vi samlar in information, en övergripande analys av fastighetens energianvändning genomförs, vi lokaliserar eventuella problem. Med detta som underlag kan vi sedan föreslå olika åtgärder som effektiviserar energiförbrukningen.

En energikartläggning och efterföljande åtgärder kan leda till att energikostnaderna minskar kraftigt. Samtidigt bevaras eller till och med förbättras inomhusklimatet.

Dessutom bidrar det till en hållbar samhällsutveckling.

Vi kan också bidra med energistöd till driftorganisationer, energisamordnare i projekt. Stöd vid investeringar/bollplank.