Det är vanligt att organisationer som har startat upp och genomför sin LEAN resa, både har svårt att vidmakthålla de nya arbetssätten och att skapa rätt resultat ut från verksamheten.

Problemet är oftast att man inte har lyckats lägga en riktig bra grund. Grunden består av ordning och reda – goda vanor och en visuell ledning av verksamheten. Detta är grundläggande fundament för att göra en kulturförändring både gällande ledarskap och medarbetarskap.

De metoder som finns till hjälp för att uppnå detta är ofta missförstådda eller ”sönderskruvade” och ger inte den grunden och förutsättningar för att bygga vidare med nya LEAN metoder. ”Täcklacken” flagnar av om grundlacken saknas.

Vi erbjuder en strukturerad process för att lägga en högkvalitativ LEAN grund, som följer original metoden och som anpassas efter kunden. Beroende på var man är på sin LEAN resa och vad det är för typ av verksamhet så får vissa anpassningar alltid göras. 

Vi utgår från att lärandet till kund görs praktiskt ute i deras egen verksamhet och att genomförandet görs på riktigt.

De huvudsakliga beståndsdelarna är:

Vad är LEAN?

Skapa en förståelse för vad LEAN verkligen är och sätta olika metoder, koncept, principer och verktyg i sina sammanhang.

Ordning och reda – Goda vanor

Här genomförs metoden 5s konsekvent och fullt ut. Ordning och reda ska gälla inom allt.

Fysiskt, i system, i arbetsprocesser, säkerhet och goda vanor.

Visualisering

Införande av visuell styrning, visuell planering, visuella kontroller och ett visuellt ledarskap.

LEAN ledarskap

Vi lyfter fram viktiga ledarskaps aspekter som finns inom LEAN metoder och som krävs för att både framdrift, vidmakthållande och förbättringar sker.


Vi hjälper till med utbildningar, löpande stöd, mallar/dokumentation, coachning, uppföljningar m.m. Och det viktigaste! Vi för över kompetensen löpande för att kunden succesivt klara klar sig på egen hand utan externt stöd.

 

undefined