Slöseriet i våra processer är ofta mycket större än vad vi är medvetna om. Många gånger är verkningsgraden på redan gjorda investeringar lägre än de är designade för, stabiliteten i processerna brister vilket ger låg systemverkningsgrad. Allt för sällan styr kraven som processen ställer energianvändningen utan vi överanvänder eller underanvänder resurs i processen, vilket skapar slöseri.

Potentialen att effektivisera energianvändningen är stor och att använda energi som ytterligare en slöseriindikator för att stabilisera och förbättra processerna ger nya ”slöseriglasögon”. Att använda både tid och energi som slöseriindikator, tillsammans med metoder som stödjer ständig förbättring, kommer ge er nya insikter och stöd i förbättringsprocessen.

Vi behöver minska vår påverkan på miljön och använda de begränsade resurser vi har tillgång till på ett hållbart och uthålligt sätt. Att jobba med Lean och Energi för att skapa flödeseffektiv energianvändning i processerna ger förutsättningar att börja en resa som aldrig tar slut.

Intressant läsning:

Lean for the process industries - Chalmers

MOVE - Metod för Optimering av systemVerkningsgraden för Elmotorsystem - ENIG

Samarbetspartners: