Vi stöttar kunden med att omsätta sin vision, strategi och sina mål till verkliga resultat med hjälp av Lean. Vi lär ut, tränar, stöttar och coachar under hela genomförandet.

Vårt arbetssätt utgår alltid ifrån att kunden löpande själva får kompetensen och så småningom kan stå på egna ben.

Alla våra medarbetare har byggt upp en djup och bred kompetens och erfarenhet kring Lean och TPM i skarpa linjebefattningar. Både som linjechefer och som interna/externa konsulter.

LEAN-tjänster

LEAN Basic
Förbättringsarbete
Standardiserat arbete
LEAN & TPM
Visuell Projektstyrning
LEAN & Energi
Värdeflödesanalyser
Dynamate - Kundforum
LEAN 5S bok
Inspirationsföreläsning – LEAN på riktigt

Anders Eriksson
Chef LEAN Management
anders.eriksson@dynamate.se
Telefon 070-655 22 25

Kontakta mig för mer information!

Samarbetspartners: