För att skapa konkurrenskraftiga tillverkningsprocesser med stabil och hög verkningsgrad är underhåll en viktig grund. TPM är ett systematiskt angreppssätt att skapa de förutsättningar som krävs där underhåll är en integrerad del av tillverkningsprocessen. Inom ramen för TPM finns allt de som krävs för ett underhåll som ger ett företag i världsklass.

Hur ser verkningsgraden på er underhållsprocess ut idag och vilken potential till stabilisering och förbättring av era tillverkningsprocesser finns?

Vad krävs för att nå mästarklass i era värdeflöden?

Vi använder innehållet i hela TPM och kopplar ihop det med helheten i LEAN eller/och erat produktionssystem. Vi gör tillsammans med er en analys av ert nuvarande tillstånd. I analysen identifieras behovet av förbättringar som finns för att kunna nå er målbild. Vi formar sedan tillsammans med er en handlingsplan för att ni skall lyckas nå era mål. Där vi coachar och tränar er i de förmågor ni behöver förbättra under resan.

Ta med oss på er resa mot mästarklass!

undefined

Samarbetspartners: