Vi har certifierade maskinsäkerhetsspecialister som genomför allt från CE-märkningar till utredningar inom området.

Vi utför:

 • CE-märkningar
 • Riskanalyser
 • Sakkunniga på direktiv och standarder
 • Besiktningar: (el, mek) mot produktionsutrustning
 • Elrevisionsbesiktningar: auktoriserade av Elektriska Nämnden
 • Termografering
 • Elsäkerhetsutredningar
 • Elkraftutredningar

Driftsäkerhetsanalys
Inleds med en översyn av maskinens status i allmänhet och dess svagheter och problemområden i synnerhet.

Analysen presenteras nedbruten på utrustningens olika delsystem.

Tänkbara följdaktiviteter i ett kommande steg kan vara:

 1. en rekommendation till någon form av noggrann mekanisk uppmätning
 2. förslag till utbyte av delsystem
 3. förslag till renovering av delsystem eller hela maskinen
 4. undersökning av tillgång på reservdelar

Tillståndskontroll 

Kontroller som utförs:

 1. Geometri
 2. Rakhet
 3. Positioneringsnoggrannhet
 4. Vibrationer

Vi erbjuder situationsanpassade uppmätningar utifrån kundens behov vid följande tillfällen:

 1. acceptans och verifiering av ny maskin
 2. garantiuppföljning av ny maskin
 3. uppföljning av felorsaker
 4. beslut om maskinrenoverig alternativt köpa ny maskin

Andreas Johansson
Operativ chef
andreas.johansson@dynamate.se
Telefon 070-710 99 70

Kontakta mig för mer information!