Vi utför hel- eller delrenovering på bearbetade NC-maskiner med allt från plåt och lack till styrsystembyten och mekanisk renovering. 

Helrenovering

Vid en helrenovering går vi igenom hela maskinen. Komponenter som styrsystem, motorer, skalor, kablage och smörjsystem byts ut. I stort sett är det bara maskinens bädd och stativ som lämnas orörda.

Vid helrenoveringar lämnar vi samma garanti som för en ny maskin. Renoveringen avslutas med acceptanstest för att verifiera att maskinen uppfyller gällande ISO-standard.

Om utförd riskbedömning visar att maskinen behöver CE-märkas, har vi möjlighet att utföra detta.

 

 

Delrenovering

I många fall kan det vara optimalt att endast göra en mekanisk delrenovering eller att göra ett styrsystemsbyte.

Klara fördelar med delrenovering äratt du får större möjligheter att planera in maskinens stilleståndstider och mindre ekonomiska risker genom att flytta stora tunga nyinvesteringar framåt i tiden.

Spindelkonsslipning

Vi kan även erbjuda obalans/vibrationskontroll samt mobil omslipning av Spindelkrona på plats ute hos kund, vilket kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till dyra spindelbyten.

Andreas Johansson
Operativ chef
andreas.johansson@dynamate.se
Telefon 070-710 99 70

Kontakta mig för mer information!