Vi är ackrediterade och utför OVK besiktningar. OVK är en obligatorisk kontroll av ventilationssystem. Besiktningen är kontinuerlig och byggnader ska enligt svensk lag besiktigas.

Sofia Carlsén
Avdelningschef Ventilation och VVS Konstruktion
sofia.carlsen@dynamate.se
Telefon 070-165 73 78

Kontakta mig för mer information!