PIM - ett koncept för ökad produktivitet

Effektiv snabbare

Dagens moderna industriella produktion ställer stora krav på tillverkare av varor att hålla både leverans och kvalitetskrav.

Som underleverantör till tex fordonsindustrin arbetar man efter långa och detaljerade leveransplaner. Produkten man tillverkar går ofta in i ett överordnat montageflöde. Tidsutrymmet för avvikelser är minimal och kravet på snabba åtgärder är högt.

Med DynaMates PIM-koncept får du som kund en snabb bedömning av de viktigaste förbättringsmöjligheterna inom ditt underhåll. Ett förslag på lösningar som syftar till att stödja produktionen och släcka uppkomna avvikelser.

Med utgångspunkt i dina behov sammanställs ett erbjudande som innefattar både tjänst, vägledning och coaching. Målet är att tillsammans med er skapa ett effektivt underhåll som ska ge er förutsättningar för en stabilare och lönsammare produktion.


Hur går arbetet till?

 • Besök på plats
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Bedömning av arbetssätt och processer
 • Genomgång av tillämpliga förbättringar och möjligheter utifrån nuläge och tidsramar
 • Sammanställning och framtagning av implementeringsplan

 PIM ger dig

 • Snabbt resultat
 • Ökad produktivitet
 • Leveranssäkerhet
 • Kvalitetssäkring
 • Utökat utrymme för nya affärer
 • Ökad marginal 

PIM – Effektiv snabbare

 • Fokus på att stödja era behov i produktionen på kort, medel och lång sikt för att säkerställa lönsamheten. 
 • Flexibelt och fokus på rätt insatser specifikt för er verksamhet.
 • Ger en direkt avkastning på satsade pengar. 
 • Stödjer TPM – delas upp i hanterbara bitar som man applicerar del för del.

Effektiv underhållsutveckling

Genom att använda PIM uppnås effekt snabbare. PIM (från Latinska Parum Inter Magna) tar fasta på innehållet i TPM med fokus på era specifika behov och ger snabbhet i förändringsprocessen.

 • P – kort / snabbt perspektiv
 • – snabbt till medellångt perspektiv
 • M – medel till långt perspektiv

Frigörande av resurser för lönsam tillväxt


Minskade stoppförluster

Stoppförlusterna kan variera mellan industrier, men i snitt ligger de på knappa 50 %. PIM-konceptet hjälper till att reducera stoppförluster.


Pär Holmgren
VD
par.holmgren@dynamate.se
Telefon 08-522 933 00

Kontakta mig för att höra mer om PIM