Produktivitetsförbättrande koncept PIM

Kraftigt ökad produktivitet genom att öka verkningsgraden i de investeringar som redan gjorts.

DynaMate har mångårig praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling i flertalet olika branscher och har skapat resultat bl.a. hos Scania, Volvo Cars, Vattenfall, Sandvik, Boliden, Södra, Suzuki Garphyttan, Lindbäcks bygg, Stora Enso, Bosch Rexroth.

Vi på DynaMate vet att även en liten insats kan lösa problemen och få stora effekter.

 • Kända problem men var ska vi börja? Vi hjälper er att ta fram en plan för kort och lång sikt.
 • Kända förbättringsområden, men vi hinner inte med… Vi ställer frågor och ger nya infallsvinklar på hur ni kan förbättras. Vi skapar en bättre insikt om vad ni behöver göra.

PIM – ett koncept för ökad produktivitet

Effektiv snabbare

Dagens moderna industriella produktion ställer stora krav på tillverkare av varor att hålla både leverans och kvalitetskrav.

Som underleverantör till tex fordonsindustrin arbetar man efter långa och detaljerade leveransplaner. Produkten man tillverkar går ofta in i ett överordnat montageflöde. Tidsutrymmet för avvikelser är minimal och kravet på snabba åtgärder är högt.

Med DynaMates PIM-koncept får du som kund en snabb bedömning av de viktigaste förbättringsmöjligheterna inom ditt underhåll. Ett förslag på lösningar som syftar till att stödja produktionen och släcka uppkomna avvikelser.

Med utgångspunkt i dina behov sammanställs ett erbjudande som innefattar både tjänst, vägledning och coaching. Målet är att tillsammans med er skapa ett effektivt underhåll som skage er förutsättningar för en stabilare och lönsammare produktion.

Hur går arbetet till?

 • Besök på plats
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Bedömning av arbetssätt och processer
 • Genomgång av tillämpliga förbättringar och möjligheter utifrån nuläge och tidsramar
 • Sammanställning och framtagning av implementeringsplan

PIM ger dig

 • Snabbt resultat
 • Ökad produktivitet
 • Leveranssäkerhet
 • Kvalitetssäkring
 • Utökat utrymme för nya affärer
 • Ökad marginal

PIM – Effektiv snabbare

 • Fokus på att stödja era behov i produktionen på kort, medel och lång sikt för att säkerställa lönsamheten. 
 • Flexibelt och fokus på rätt insatser specifikt för er verksamhet.
 • Ger en direkt avkastning på satsade pengar. 
 • Stödjer TPM – delas upp i hanterbara bitar som man applicerar del för del.

 

Effektiv underhållsutveckling

Genom att använda PIM uppnås effekt snabbare. PIM (från Latinska Parum Inter Magna) tar fasta på innehållet i TPM med fokus på era specifika behov och ger snabbhet i förändringsprocessen.

 • P – kort / snabbt perspektiv
 • – snabbt till medellångt perspektiv
 • M – medel till långt perspektiv

Frigörande av resurser för lönsam tillväxt


Minskade stoppförluster

Stoppförlusterna kan variera mellan industrier, men i snitt ligger de på knappa 50 %. PIM-konceptet hjälper till att reducera dina stoppförluster.

LEAN Management
LEAN & TPM
LEAN Basic

TPM = Total Productive Maintenance

För att skapa konkurrenskraftiga tillverkningsprocesser med stabil och hög verkningsgrad är underhåll en viktig grund. TPM är ett systematiskt angreppssätt att skapa de förutsättningar som krävs där underhåll är en integrerad del av tillverkningsprocessen. Inom ramen för TPM finns allt de som krävs för ett underhåll som ger ett företag i världsklass.

Hur ser verkningsgraden på er underhållsprocess ut idag och vilken potential till stabilisering och förbättring av era tillverkningsprocesser finns? Vad krävs för att nå mästarklass i era värdeflöden?

Vi använder innehållet i hela TPM och kopplar ihop det med helheten i produktionssystemet. Tillsammans gör vi en analys av ert nuvarande tillstånd. I analysen identifieras behovet av förbättringar som finns för att kunna nå er målbild. Vi formar sedan en handlingsplan för att ni ska lyckas nå era mål. Där vi coachar och tränar er i de förmågor ni behöver förbättra under resan.

 

Pär Holmgren
VD
par.holmgren@dynamate.se
Telefon 08-522 933 00

Kontakta mig för att höra mer om PIM