Vi underhåller fastigheter så att ekonomi, funktion och tillgänglighet blir optimerad och klarar de behov som kunden ställer. Våra åtaganden är allt från totalansvar till mindre serviceåtaganden. Nivå och mål som ska uppnås tar vi fram tillsammans med kunden.

Jan Andersson
Divisionschef Produktion & Underhåll
jan.andersson@dynamate.se
Telefon 073-622 63 15

Kontakta mig för mer information!