Tillståndskontroll kan utföras som en snabb metod som med stor tillförlitlighet utifrån en trendanalys talar om hur det står till med dina produktionsmaskiner.

Mätningarna utförs med laserteknik, vibrationsmätteknik samt ball bar uppmätning och registrerar skadliga förändringar på ett tidigt stadium.

Tillståndskontroll kan också vara en komplett mätning för att konstatera maskinens status och utifrån en djupare analys försäkra sig om ett optimalt utnyttjande.

Metoden lämpar sig utmärkt som en återkommande test under maskinens livscykel. När de uppmätta värdena på maskinen närmar sig den gräns som innebär att defekta produkter tillverkas, sätts korrigerande åtgärder in.

Kontroller som utförs:

  • Geometri
  • Rakhet
  • Positioneringsnoggrannhet
  • Vibrationer

 

Vi erbjuder situationsanpassade uppmätningar utifrån kundens behov vid följande tillfällen:

  • acceptans och verifiering av ny maskin
  • garantiuppföljning av ny maskin
  • uppföljning av felorsaker
  • beslut om maskinrenoverig alternativt köpa ny maskin

Genom att vibrationsmäta kan oplanerade driftstopp och onödiga kostnader minimeras.
Vi kan hitta brister i er utrustning utan driftavbrott vid ex:

  • process- och mekaniska utrustningar – kontroll av pumpar, motorer, fläktar och andra roterande utrustningar
  • balanseringen utförs på plats i din anläggning

Roger Karlsson
Chef Industriunderhåll, Serviceteknik, Renovering, Mät
roger.karlsson@dynamate.se
Telefon 070-165 45 13

Kontakta mig för mer information!