Förebyggande underhåll (FU)

Förebyggande underhåll ger kunden en högre driftsäkerhet och minskar den totala underhållskostnaden samt minimerar oförutsedda haverier och stillestånd. Vi erbjuder ett kundanpassat FU med tanke på skiftform i maskinen, vikten av tillgänglighet samt toleranskrav i maskinen. 

Omfattning

Bedömning, inspektion, uppmätning och utlåtande av viktiga komponenter i maskinerna samt enklare justeringar och utbyte av olja eller slitdetaljer som exempelvis avstrykare.

Kunden ska även erhålla en totalbedömning av maskinen med åtgärdsförslag på avvikelser som upptäckts vid inspektionen.

Vi har som krav att efter utfört uppdrag gå igenom protokoll med kund där alla punkter som bör leda till någon form av åtgärd gås igenom. Man ska då utse ansvarig för att åtgärden utförs eller ta ett aktivt beslut om fortsatt produktion utan åtgärd.

Dokumentation

Resultatet presenteras i ett överskådligt dokument med avvikelser tydligt markerade. Där det går ska mätning och kontrollpunkter ha ett etablerat gränsvärde för vad som är acceptabelt.

Tilläggstjänster

Kunderna erbjuds även option på ytterliggare åtgärder, som kan bestå av exempelvis termografering samt tilläggs-mätningar som inte ingår i standardvalet.

Avhjälpande underhåll (AU)

Vi levererar skräddarsydda lösningar inom förebyggande och avhjälpande underhåll (AU) på allt från NC-maskiner till Värmeverk. Från fasta avtal med bestämda intervall till enskilda insatser under exempelvis revisionsstopp.

Andreas Johansson
Operativ chef
andreas.johansson@dynamate.se
Telefon 070-710 99 70

Kontakta mig för mer information!