Vet ni hur stor förbättringspotential det finns i era processer inom följande områden?

  • Ledtidsförkortning
  • Leveranssäkerhet
  • Kvalitet
  • Hur mycket av era resurser som skapar värde för kunden
  • Att rätt material finns på rätt plats och i rätt tid

Vi hjälper er att ta reda på det.

Värdeflödesanalys (eller Value Stream Mapping ”VSM”) skapar en gemensam bild över nuläget och önskad situation. Genom att se det som skiljer oss från önskat läge kan en handlingsplan tas fram för att komma dit.

Genom flera arbetssteg kartlägger vi värdeflödet tillsammans med er personal och skapar en bild av processen som alla är överens om. Det ger ett tydligt och faktabaserat beslutsunderlag för förändrings- och förbättringsarbete.

VSM är ett enkelt verktyg för er. Vi handleder hela processen och det förbättringsförslag som kommer fram blir lätta att implementera, då de är förankrade i gruppen och baserade på fakta där förväntat resultat går att följa upp.

Efter genomförd VSM erbjuder vi även stöd vid implementering av framtagen projektplan