Inom röravdelningen utför vi alla typer av VS installationer: Industrirör, mediastråk, värme, tappvatten, kyla, tryckluft, medicinska gaser, kylanläggningar, specialinstallationer, badrumsrenoveringar samt servicearbeten.

Vi utför alla typer av teknisk isolering, plåtning, brandtätningar och asbestsaneringar.

Vi har en bred kunskap inom området och jobbar från projektering till färdigmonterad produkt enligt kundens behov eller önskemål i projektet samt enligt gällande standarder och krav.

VVS-konstruktion ingår i nästan alla projekt inom kontor och industri-ombyggnader och vi kan leverera dessa tjänster med hjälp av vår konstruktionsavdelning.

Vår gasolavdelning är också ett naturligt steg till att kunna erbjuda fler specialisttjänster inom installationer och service.

Samtliga medarbetare hos oss har SSG-utbildning som ett naturligt steg i vårt aktiva arbetsmiljöarbete.

Vi samarbetar med de flesta leverantörer och grossister på marknaden. I valet av material strävar vi efter det mest miljömedvetna alternativet.

David Lindahl
Avdelningschef Rör, Ventilation och Tak
david.lindahl@dynamate.se
Telefon 070 - 165 43 51

Kontakta mig för mer information!